Úspěch Vašeho podnikání nemusí být

LOTERIE nebo NÁHODA.

Vím jak Vám pomoct.

Profiprodej

JAK TO PROBÍHÁ

"Testem skutečné kompetentnosti je konečný výsledek" - L.Ron Hubbard

Abych mohl přesně popsat děj konzultace, je potřeba nejprve důkladně analyzovat danou situaci, problém, který budeme řešit. Bez této akce může celá práce minou účinku a dosáhnutí žádaného výsledku či zlepšení, bude velmi obtížné, pokud vůbec možné. Proto první část, kterou s Vámi projdu, bude důkladná analýza daného stavu. Takové analýzy dosahuji pomocí osobního rozhovoru, při kterém mám mnoho otázek a na ty potřebuji odpovědi. Pokud máme řešit zlepšení výsledků Vaší firmy v prodeji, potom volím podle potřeby jak analýzu firmy, která nám pomůže víc odkrýt systémové, případně organizační slabiny; tak analýzu prodejců, která nám prozradí, zda se máme soustředit přímo na jejich schopnosti a znalosti.

Když už mám tuto analýzu zpracovanou, následuje nová schůzka s Vámi, kde společně projdeme daný stav a mnou navrhované řešení. Podle toho, v jaké oblasti je žádané zlepšení, je volená forma, kterou budeme danou oblast či schopnosti lidí korigovat. Možností je více. Může se jednat o studium, kurz, trénink, dril… Dle toho, co si daná pracovní oblast vyžaduje a co je nejlepším, nejúčinnějším a nejrychlejším způsobem, kterým danou věc můžeme zlepšit. Ani hodinář na opravu hodin nepoužívá jen jeden nástroj, ale volí ho podle toho, co je potřeba opravit. O formě, kterou jsme zvolili, se víc pobavíme při osobním rozhovoru.

Podívejme se společně na to, kde cítíte rezervy a vyřešme je. Pojďme se tedy nezávazně setkat
a pohovořit o oblastech, které jsou sice funkční, ale daly by se podpořit ještě více či o případných rezervách. Jsem si jistý, že na to společně najdeme řešení.

Máte zájem o více informací?

Domluvme si nezávaznou schůzku!

Kontaktujte mě

Co o mě říkají klienti?

Přečtěte si to přímo od nich!

Reference